Speelgoed

Nieuwsbrief

Ajusa Houten Kinderspeelgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Voor vragen en/of opmerking betreffende de privacyverklaring zijn we te bereiken via info@ajusa.nl

 

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Wij beperken het verzamelen enkel tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hierbij verwerken we uw gegevens op basis van de volgende doelen:
 • - Om onze nieuwsbrief te kunnen verzenden
 • - Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Om u te informeren over de voortgang van uw bestelling
 • - Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • - Om (bestelde) goederen, diensten en informatie bij u af te kunnen leveren
 • - Om te voldoen aan wettelijke verplichten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • - Voor- en achternaam
 • - Adresgegevens
 • - Leeftijd
 • - Betaalgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in gesprek, in  correspondentie en telefonisch.

DELEN MET DERDEN

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals het delen van adresgegevens met een postbedrijf om bestellingen te kunnen leveren. Daarnaast delen we enkel gegevens met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIEBELEID

 • Op ajusa.nl worden enkel functionele gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
 • U kunt zich volledig afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid sturen naar info@ajusa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om uw identiteit te bewijzen. Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ajusa Houten Kinderspeelgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
 • Telefoonnummer: 06 11054071 (alleen op di, woe, vrij en weekend)
 • Postadres: Grote Loef 45, 6581 JE, Malden
 • U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ajusa.nl

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 • Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.