Speelgoed

Nieuwsbrief

ALGEMEEN

 • De Algemene Leveringsvoorwaarden van Ajusa Houten Kinderspeelgoed zijn van toepassing op al onze leveringen. Met het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op internet te raadplegen via http://www.ajusa.nl. Op verzoek zend ik u een exemplaar via e-mail toe.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neem dan contact op via contact@ajusa.nl of het contactformulier op de site.

 

BESTELLING

 • Uw bestelling wordt verwerkt zodra de bestelling én betaling bij ons binnenkomt en op volgorde van binnenkomst. Uw bestelling en betaling worden via e-mail aan u bevestigd, waarmee de koopovereenkomst tot stand gekomen is.


PRIJZEN

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, en om eventuele type- en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
 • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
   

AANBOD

 • Het aanbod van Ajusa Houten Kinderspeelgoed is vrijblijvend. Het aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel. Wanneer een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. U kunt de bestelling ook kosteloos annuleren.


LEVEREN EN LEVERTIJD

 • Uw bestelling wordt definitief na betaling. Zodra de betaling binnen is, wordt uw bestelling (indien voorradig) binnen 2-4 werkdagen aan u geleverd. Genoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterste levertijd.
 • Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij contact met u op zodat u weet waar u aan toe bent. Ajusa Houten Kinderspeelgoed hanteert een maximale wettelijke levertijd van 30 dagen. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 30 dagen worden geleverd heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.
 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.
 • Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.
 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.


BETALEN

 • U kunt binnen Nederland betalen via iDeal of middels een overschrijving. In geval van betaling via overschrijving kunt u het verschuldigde bedrag over maken op IBAN-rekeningnummer NL86RABO 0130822892 t.n.v. Ajusa Houten Kinderspeelgoed te Malden, o.v.v. uw naam, woonplaats en factuurnummer.
 • Vanuit een ander land dan Nederland binnen de Europese Unie heeft u de volgende extra gegevens nodig voor een overschrijving: SWIFT RABONL2U
 • Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger zelf aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst. 
 

VERZENDKOSTEN

 • Deze kosten worden éénmaal per bestelling in rekening gebracht, wanneer aan de voorwaarden voor afmeting en gewicht wordt voldaan. Ook als uw bestelling niet in één keer bezorgd wordt.
 • Voor de volgende landen staan de verzendkosten vast. Het totaal gewicht mag niet meer dan 30 kg wegen en ook de afmeting is hierbij belangrijk (maximaal 175x75x55 cm). Hierbij een kostenoverzicht per land:
  • Nederland €5,50
  • België €11,00
  • Bulgarije €35,50
  • Denemarken €17,50
  • Duitsland €11,00
  • Estland €35,50
  • Finland €26,50
  • Frankrijk €17,50
  • Hongarije €23,00
  • Ierland €41,00
  • Italië €20,00
  • Letland €35,50
  • Litouwen €35,50
  • Luxemburg €13,50
  • Monaco €17,50
  • Oostenrijk €16,00
  • Polen €23,00
  • Portugal €39,50
  • Roemenië €35,50
  • Slovenië €23,00
  • Slowakije €17,50
  • Spanje €23,00
  • Tsjechië €17,50
  • Verenigd Koninkrijk €17,50
  • Zweden €20,0
 • Ook verzending naar andere landen is op aanvraag mogelijk.
 •  

BEZORGING

 • De verzending vindt plaats via TNT Post. Wanneer een pakket niet bij u afgeleverd kan worden, wordt het standaard bij uw buren aangeboden. Als het pakket ook bij uw buren niet afgeleverd kan worden, wordt het later nog tot twee keer toe aangeboden. Indien ook dit niet lukt heeft u tot drie weken de tijd om uw bestelling op het postkantoor in uw buurt op te halen.
 • Er wordt een bevestiging van verzending verzonden naar uw opgegeven e-mailadres. Tevens kunt u uw pakketje volgen via het Track&Trace systeem.

 

BESTELLING ZELF AFHALEN

 • Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Malden of Arnhem. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat nemen we telefonisch of via de e-mail contact met u op voor een afspraak.
 • Afhalen is uitsluitend mogelijk op afspraak. Indien u wilt afhalen, geef dit dan in het bestelscherm bij ‘bestelling ophalen' aan. Wanneer u wilt afhalen bent u geen verzendkosten verschuldigd.

 

PRIVACY

 • Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en wijze van betaling. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

 

OP ZICHT EN RETOUR ZENDEN

 • Hoewel we de grootste zorg besteden aan de afwerking van onze artikelen kan het voorkomen dat een artikel niet aan uw wensen voldoet . U heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk (of per e-mail) de koop te ontbinden zonder opgave van reden. Zakelijke aankopen en maatwerk zijn hiervan uitgesloten. Is er binnen deze gestelde periode geen schriftelijke ontbinding door Ajusa Houten Kinderspeelgoed ontvangen, dan is de koop definitief gesloten. Na ontvangst van een schriftelijke ontbinding ontvangt u bericht dat u de aankoop kunt retourneren. Dit dient binnen 14 dagen na onze berichtgeving te geschieden.
 • De artikelen dienen bij retourzending ongebruikt te zijn en in staat van aankoop te verkeren (originele, onbeschadigde verpakking). De verzendkosten voor het retourneren komen voor uw eigen rekening. Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig zijn gefrankeerd.
 • Retour zenden kan pas na schriftelijk (e-mail info@ajusa.nl) overleg. Pas als we het artikel hebben ontvangen én gecontroleerd, krijgt u uw geld per ommegaande, uiterlijk na 30 dagen, teruggestort. De bezorgkosten (vervoer van Ajusa naar de klant) krijgt u terug. Echter bij het retourzenden van een deel van uw bestelling, krijgt u deze kosten niet terug.
 • Bij productiefouten krijgt u uw bezorgkosten wel vergoedt.
 • Wij raden u aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. Ajusa Houten Kinderspeelgoed is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten tijdens de verzending.

 

RECLAMATIES

 • Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk schriftelijk (e-mail info@ajusa.nl) contact op te nemen met Ajusa Houten Kinderspeelgoed en aan te geven wat er fout is. Wij geven dan aan hoe u het artikel kunt retourneren. Indien u in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door u gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Ajusa Houten Kinderspeelgoed te worden gedeponeerd. Ajusa Houten Kinderspeelgoed dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
 • Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het geleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van hetgeen had moeten worden geleverd respectievelijk is geleverd, het voorgaande voorts evenwel tot maximaal het bedrag, dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen.
 • Indien wij door u uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk worden gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als hiervoor omgeschreven. Vordert u na een levering herstel of vervanging van het geleverde, dan zijn wij gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen dan wel een prijskorting te verlenen, onder terugzending van het desbetreffende artikel.

 

CADEAUBONNEN EN CADEAUBONCODES

 • Klik hier voor de Algemene voorwaarden behorende bij cadeaubonnen en cadeauboncodes

 

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende geschillen) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

DIVERSE 

 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Ajusa Houten Kinderspeelgoed deze algemene voorwaarden eventueel soepel toepast.
 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.
 • Niets uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden of overige teksten en afbeeldingen van deze site mogen zonder toestemming gecopieerd worden. U kunt contact opnemen via info@ajusa.nl
 • Onverminderd de overige aan Ajusa Houten Kinderspeelgoed toekomende rechten, heeft Ajusa Houten Kinderspeelgoed in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

 

Ajusa Houten Kinderspeelgoed is gevestigd te Malden en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09185827. BTW nummer: NL1653.02.793.B01