Speelgoed

Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden voor de Ajusa Houten Kinderspeelgoed cadeaubon, cadeauboncode en kortingsbon


Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere vorm van de Ajusa Houten Kinderspeelgoed cadeaubon, cadeauboncode of kortingsbon. Hierna te noemen cadeaubon. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


 1. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Ajusa Houten Kinderspeelgoed te worden overgelegd. Ajusa Houten Kinderspeelgoed behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon of (e-mail met) cadeauboncode en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

 2. Iedere cadeaubon is na uitgifte van de cadeaubon om veiligheidsredenen één jaar geldig. Indien de houder van de cadeaubon na deze termijn zijn cadeaubon wil besteden, dient deze persoon contact op te nemen via info@ajusa.nl, onder vermelding van cadeauboncode, naam en adres.

 • De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting waarin de cadeauboncode is opgenomen.

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor aangeboden artikelen op www.ajusa.nl, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 • Het volledig vermelde bedrag hoeft niet in één keer te worden besteed. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestellingen. Het kan een dag duren voor dit zichtbaar is. De kortingsbon kan eenmalig worden verzilverd.

 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of overboeking.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon wordt ontzegd.

 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 • Ajusa Houten Kinderspeelgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan duidelijk aanwijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van Ajusa Houten Kinderspeelgoed. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken met een maximumbedrag van €50.

 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Ajusa Houten Kinderspeelgoed zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 • U kunt maximaal één cadeaubon per bestelling inwisselen. Wilt u meerdere cadeaubonnen tegelijk in wisselen, neem dan contact op via info@ajusa.nl. Het combineren van cadeaubonnen en kortingsbonnen is niet mogelijk.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar info@ajusa.nl of door het contactformulier in te vullen. Ajusa Houten Kinderspeelgoed zal uw  e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.